Công nghệ nền tảng dữ liệu người hâm mộ Fan Zone

Fan Zone là nền tảng trung thành của người hâm mộ thể thao hiện đại giúp các đội, địa điểm và chủ sở hữu quyền đưa ra các chiến lược tiếp thị mối quan hệ và tăng doanh thu một cách hiệu quả.

Fan Zone thay thế thẻ khách hàng thân thiết truyền thống bằng nền tảng SaaS được kích hoạt kỹ thuật số. Được xây dựng từ đầu dành cho người hâm mộ thể thao, nền tảng nhãn trắng và mô-đun của Fan Zone tích hợp liền mạch các khái niệm trò chơi, xã hội và phần thưởng theo thời gian thực để mang lại trải nghiệm hoàn chỉnh cho người hâm mộ

SỰ TƯƠNG TÁC CỦA NGƯỜI HÂM MỘ TẠO RA LÒNG TRUNG THÀNH