Công nghệ quảng cáo song song

Parallel Ads – Quảng cáo song song là công nghệ đa truyền phát, đa phương tiện đột phá cho phép nhiều kênh phân đoạn và khu vực hóa quảng cáo chu vi trong thời gian thực. 

Công nghệ Quảng cáo song song sẽ mở ra các luồng doanh thu mới bằng cách cung cấp thêm khoảng không quảng cáo trên nhiều nguồn cấp dữ liệu ở nhiều khu vực – tất cả cùng một lúc.