DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi chào đón mọi cơ hội hợp tác ở tất cả các môn thể thao có thể ứng dụng công nghệ hiện đại của mình, với các hình thức hợp tác đa dạng, phù hợp với mỗi sân vận động, đơn vị tổ chức giải đấu và từng nhà quảng cáo tài trợ tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á

Hợp tác với mỗi sân đấu và câu lạc bộ
Hợp tác với các đơn vị tổ chức giải đấu
Hợp tác với các nhãn hàng, các nhà tài trợ