Tính toán ống điện solar dây DC/AC

Tính toán ống điện solar. Anh em sử dụng file này để tính toán ống luồn dây DC/AC khi thiết kế hệ thống điện mặt trời.

Tính toán ống điện solar dây DC/AC

Hướng dẫn sử dụng

B1. Điền số lượng dây và kích thước đường kính của dây dẫn vào bảng ( Phần Tô Vàng ). Chú ý phải xoá hết dữ liệu trong phần tô vàng trước khi sử dụng.

B2. Lựa chọn loại ống cần sử dụng và điền vào vị trí ” Loại ống lựa chọn ”

B3. Kết quả sẽ hiển thị số lượng ống ứng với loại ống bạn đã chọn. Hãy căn chỉnh loại ống tại bước 2 để được kết quả phù hợp.

Download file Excel Tính toán ống điện solar : Tính toán ống dây DC/AC solar

Call Now Button