Các phương án lắp đặt Hệ thống điện mặt trời

[Điện mặt trời tiêu chuẩn IEC ]

Có ba loại phương án lắp đặt hệ thống đó là tích hợp vào tòa nhà, tích hợp một phấn và lắp đặt trên nền đất :

Tích hợp vào trong toà nhà: sử dụng với hai mục đích giúp cung cấp điện mặt trời và sử dụng làm mái che.

Image result for Building Integrated PhotoVoltaic

Nguồn ảnh : Global Sustainable Energy Solutions

Tích hợp một phần : Đây là phương án triển khai lắp đặt đơn giản nhất, giàn pin không đóng vai trò làm mái che mưa nắng và chỉ được cố định chắc chắn trên mái của tòa nhà, công trình…

Nguồn ảnh : solarprofessional.com

Lắp đặt trên mái mặt đất : Loại phương án lắp đặt này thường sừ dụng cho các dự án solar farm.

Image result for solar farm

Nguồn ảnh : Independent.ie

Call Now Button