Đối tác triển khai

Liên đoàn bóng đá châu Á
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á
Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Football Marketing Asia
Liên đoàn bóng rổ Việt Nam
Hiệp hội bóng đá Singapore