Kết nối Điện mặt trời hòa lưới vào tủ phân phối

[Điện mặt trời tiêu chuẩn IEC ] – Kết nối vào tủ phân phối

Hệ thống sẽ được kết nối hòa lưới vào tủ phân phối gần nhất

Cấu hình này thường sử dụng trong các trường hợp:

  • Lượng điện năng sản xuất từ hệ thống điện mặt trời không vượt quá lượng điện năng tiêu thụ của tải thuộc tủ phân phối đó.
  • Vị trí đặt inverter quá xa tủ đóng cắt hạ thế chính.

Cấu hình này thường được sử dụng cho những tòa nhà cao tầng với các đặc điểm như sau:

  • Lượng điện năng tạo ra từ hệ thống đặt trên mái nhỏ hơn khá nhiều so với nhu cầu điện sử dụng của tòa nhà.
  • Tủ đóng cắt hạ thế chính của toàn nhà thường đặt phía dưới tầng trệt ( cáp ngầm đi từ lưới điện vào tòa nhà )

Phương án kết nối hệ thống điện mặt trời vào tủ phân phối 

Việc kết nối vào tủ phân phối bao gồm những ưu điểm như sau:

  • Độ dài dây dẫn giữa hệ thống điện mặt trời và điềm hòa lưới được rút gọn.
  • Giúp cho quá trình thi công được tối ưu và đơn giản hóa.

Mặc dù vậy phương án này vẫn còn tồn tại khuyết điểm sau đây :

  • Giới hạn về việc nâng cấp hệ thống : cấu hình này khó nâng cấp công suất so với phương án kết nối vào tủ đóng cắt hạ thế chính : Khi lắp đặt thêm một hệ thống điện mặt trời mới chúng ta cần phải thay thế và hiệu chỉnh lại hệ thống điện của tòa nhà ( cáp, tủ điện các thiết bị bảo vệ cần phải được lựa chọn lại )
Call Now Button