Tool tính chọn dây DC solar

Dây là tool của Tool tính chọn dây DC solar solar-wind.co.uk.

Tool cho phép các bạn tính toán tiết diện dây dẫn DC, dựa trên các thông số độ sụt áp, điện áp string, dòng điện tải tối đa. Tool khá tiện lợi cho anh em trong quá trình thiết kế và lựa chọn dây DC.

Các bạn truy cập vào tool tính chọn dây DC solar tại đây

Tool tính chọn dây DC solar

1 – Nhập độ sụt áp cho phép của dây dẫn DC ( thông thường khoảng 2 hoặc 3% ).
2 – Nhập điện áp hệ thống ( điện áp của string )
3 – Nhập dòng điện tối đa của cáp DC ( Thông thường sẽ lấy Isc x 1.25 )
4 – Nhập chiều dài tối đa dự kiến của cáp DC.
5 – Nhấp vào “Caculate” – kết quả hiển thị kích thước cáp mm & AWG.

Nguồn : solar-wind.co.uk

Call Now Button